Pijnpolikliniek.Info

 
 
 
                 patienten voorlichting            
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

DC Klinieken Roermond

De RF-laesie en de gepulseerd RF-laesie  

(de naam RF-laesie wordt tegenwordig vervangen door RF-behandeling)      

 

www.pijnpolikliniek.info        9 maart 2008

Door gebruik te maken van radiofrequente stroom kan zeer plaatselijk, in de buurt van de zenuw warmte ontwikkeld worden. De naalden worden eerst geplaatst onder Röntgen doorlichting. Vervolgens wordt de juiste positie van de naald bevestigd door middel van stroom testjes.

Ieder naald wordt op twee manieren getest. Eerst wordt door middel van een 50 Hz prikkel gezocht naar de nabijheid van een gevoelszenuwbaan en daarna door middel van een 2 Hz prikkel gezocht naar de spieraansturende zenuwbaan.

                    

                        De RF-laesie (uit proefschrift van M. van Kleef)                         De RF-laesie generator

Bij de eerste test wordt de stroom langzaam opgevoerd totdat U tintelingen, druk of stijf gevoel krijgt ter plaatse van de naald. Daarna wordt de stroom weer langzaam afgebouwd totdat dat gevoel weer uitdooft. Hiermee wordt een gevoelsdrempel bepaald. Deze dient niet te hoog en niet te laag te zijn.

Bij de tweede test wordt de stroom langzaam opgevoerd totdat U klopjes of spiertrekkingen krijgt ter plaatse van de naald. Dit is meestal ook zichtbaar voor de omstanders. Daarna wordt de stroom weer langzaam afgebouwd totdat de klopjes weer verdwijnen. Bij patiënten die willen slapen (sedatie) bij de behandeling kan alleen de tweede test worden gedaan. Daardoor is het mogelijk dat de behandeling iets minder nauwkeurig wordt

Nadat de stroomtestjes hebben plaatsgevonden wordt de juiste temperatuur en tijdsduur gekozen en kan de behandeling plaatsvinden. Bij de meeste behandelingen is dit 80° gedurende 60 seconden (bijv. de facetdenervatie of het sympathicus blok). Bij behandeling van de tussenwervelschijf wordt dezelfde temperatuur gekozen maar een langere tijdsduur (150-180 seconden).

Tegenwoordig wordt bij sommige behandelingen gebruik gemaakt van de zogenaamde gepulseerde RF-laesie. Hierbij vindt de behandeling plaats bij 42° gedurende 120 seconden. Dit wordt toegepast bij de behandeling van de zenuwwortel (rhizotomie), de tussenribzenuw en de nervus suprascapularis (de zenuw die boven het schouderblad loopt). Ook steeds meer kleinere zenuwen kunnen op deze manier worden behandeld. Omdat deze behandeling "gepulseerd" plaats vindt kan U soms klopjes voelen tijdens de behandeling.

Bij de hogere temperaturen wordt voor de behandeling verdoving ingespoten omdat het anders te pijnlijk zou zijn. Mocht desondanks de behandeling te pijnlijk zijn, dan kunt U dit aangeven en wordt de temperatuur lager gezet. Bij 42° is verdoving doorgaans niet nodig.

Er is altijd veel discussie geweest over wat precies het effect van de RF-laesie is. We weten dat het doorsnijden van zenuwen lang niet altijd tot pijnvermindering leidt. Bij de 80° verondersteld dat er een gedeeltelijke letsel van de zenuw ontstond, zodanig dat de tastzin en de spieraansturing behouden bleven, maar dat de pijngeleiding minder werd. In de praktijk werkt dit vaak zo, maar er is geen aantoonbare zenuwletsel. Sinds de komst van de gepuilseerd RF-laesie, weten we dat een zenuwletsel niet nodig is en waarschijlijk ongewenst. Het effect is eerder dat van een neuromodulatie (verandering van de zenuw) vergelijkbaar met het opnieuw opstarten van een computer om een storing te verhelpen.

Bij ongeveer 10% van de patiënten die een RF-laesie ondergaat treedt napijn op. Het is onbekend waarom dit soms op kan treden. Ook als U bij de eerste behandeling napijn gehad heeft wil dit niet zeggen dat dit de volgende keer weer gebeurd. De napijn kan optreden aansluitend aan de behandeling maar kan ook enkele dagen erna beginnen. Meestal duurt de napijn enkele dagen maar soms ook enkele weken. Het gaat vrijwel altijd vanzelf over. Soms is het moeilijk te zeggen of het een napijn is of de pijn waar U mee bekend was. De behandeling bestaat uit gebruik van pijnstillers (paracetamol of tramadol) en geduldig afwachten.

Het resultaat van de behandeling kan men pas na enkele weken tot maanden beoordelen. Slechts 10% van de patiënten zegt vrijwel geen pijn te hebben. Het merendeel zegt een gedeeltelijke verlichting van de pijn te hebben. Maar het kan helaas ook gebeuren dat U helemaal geen verlichting krijgt. Ook bij een gunstig resultaat komt de pijn vaak na enkele maanden tot jaren weer terug. De behandeling kan dan herhaald worden. 
© NIV Webhosting Swalmen - Laatste wijziging op 31-03-2013