Pijnpolikliniek.Info

 
 
 
                 patienten voorlichting            
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

DC Klinieken Roermnd                     -                            17 mei 2012

 

TENS (transcutane elektrische neurostimulatie) www.pijnpolkliniek.info

 

Inleiding

Deze behandeling wordt toegepast bij diverse pijnsyndromen waaronder rugpijn (al dan niet met uitstraling naar een been) nekpijn (al dan niet met uitstraling naar een arm of naar het hoofd), complex regionaal pijnsyndroom (ook wel bekend als sympathische reflexdystrofie of post-traumatische dystrofie), littekenpijn en bij zenuwpijnen. Het werkingsmechanisme van TENS is vele malen onderzocht en duidelijk omschreven in de internationale literatuur. TENS-apparaten zijn ontwikkeld om pijn te verlichten of zelfs geheel weg te nemen.

Gang van zaken

De behandeling door middel van TENS wordt toegepast door de pijnconsulent. Hiervoor krijgt u een verwijzing voor een proef behandeling.

De plaatsing van de elektroden en de instelling van het apparaat luisteren zeer nauw. U wordt dan ook verzocht om de instructies van de pijnconsulent nauwkeurig op te volgen en niets aan de instelling van het apparaat te veranderen. Activiteiten anders dan waarvoor het apparaat verstrekt is, kunnen leiden tot schade aan het apparaat en/of negatieve gevolgen voor u zelf. Afhankelijk van de instelling is het mogelijk dat u nauwelijks iets voelt. De behandeling mag niet irriteren of de pijn verergeren. Verder dient u regelmatig te controleren of u niet als gevolg van de kleefstof huidirritatie oploopt.

De elektroden zijn niet gevoelig voor water, het apparaat zelf echter wel. U dient dan ook elk contact van het apparaat met water te vermijden. Voordat u het apparaat in gebruik neemt, dient u op de hoogte te zijn van het hoe en wanneer te gebruiken van het apparaat.

Tot slot willen wij u er nogmaals op wijzen dat het strikt naleven van de regels noodzakelijk is om tot een bevredigend resultaat te komen.

Meestal duurt de proefbehandeling 3 weken. Als het resultaat bevredigend is, bijvoorbeeld als de pijn gehalveerd is, dan beschouwen wij dit als een gunstig resultaat en kan een eigen apparaat worden besteld bij de ziektekostenverzekeraar.

 


 

Bijwerkingen:

De elektrodes kunnen plaatselijk irritatie veroorzaken of zelfs allergieën. In sommige gevallen betekent dit dat er moet worden gezocht naar een andere soort elektrode. Er zijn meerdere soorten in de handel, waarvan een aantal bekend staan als hypoallergeen (weinig allergie-veroorzakend)

Complicaties:

Bij ernstige allergie komen er blaren en moet de behandeling gestaakt worden.

Resultaat

Bij ruim de helft van de patiënten die de proefbehandeling ondergaat is er een duidelijke pijnvermindering. Bij de rest is er geen verbetering en bij een enkeling zelfs verslechtering. Bij deze moet worden gezocht naar een andere behandeling.

Let op!

Informeert u ons indien u bekend bent met pleisterallergie.
Tevens is het van belang om te wetenm of U een pacemaker heeft.

Vragen? Eventuele vragen kunt u met uw behandelend fysiotherapeut of arts bespreken.

P.C. de Jong

De beste tijden om te bellen zijn:

Maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur: 0475-352770.

 
© NIV Webhosting Swalmen - Laatste wijziging op 31-03-2013