Pijnpolikliniek.Info

 
 
 
                 patienten voorlichting            
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

DC Klinieken Roermond                                                 9 september 2011

Gepulseerde RF-laesie van kleine zenuwen (perifere zenuwen) 
voor gewrichtspijn en littekenpijn                                              
            www.pijnpolikliniek.info

Inleiding

Historisch zijn RF-laesies voornamelijk toegepast bij pijn uitgaand van de wervelkolom. De toepassing van warmtebehandeling bij 80º werd vooral belemmerd door het feit dat deze temperatuur vaak aanleiding gaf tot ‘napijn’ zodat de patiënt vaak slechter af was na de behandeling als voor. Met de komst van de gepulseerde RF-laesie, waarbij de temperatuur niet hoger oploopt dan 42º, is er geen belemmering meer. (zie voorlichting RF-laesies) Anesthesiologen doen steeds meer ervaring op bij dieverse pijnsyndromen die ver verwijderd zijn van de wervelkolom.  Van twee van deze behandeling is al eerder informatie gemaakt, namelijk de behandeling van schouderpijn (zie voorlichting schouderpijn) en de behandeling van een ontsteking van de tussenribzenuw (zie voorlichting intercostaal neuralgie).De onderstaande informatie gaat juist over andere soorten behandeling waaronder: pijn in de liesstreek, meralgia paresthetica, pijn in de knie, pijn in de enkel en littekenpijn.

pijn in de liesstreek

Bij deze behandeling wordt een tweetal zenuwen opgezocht die op de lies voorzien. Deze zenuwen dragen de namen nervus genitofemoralis,  nervus iliohypogastricus en nervus ilioinguinalis.. Er wordt gebruikt gemaakt van gepulseerde radiofrequente stroom  waarbij een temperatuur wordt ontwikkeld van 42°. (zie info over radiofrequente stroom) Om de zenuw nauwkeurig te vinden wordt geen gebruik gemaakt van Röntgen doorlichting maar Echografie in combinatie met stroom. Als de naald in de buurt van de zenuw komt dan volgt een typische reactie (tintelingen of klopjes in de richting van de lies) zodat men met zekerheid kan zeggen dat men de juiste zenuw heeft gevonden.

Vervolgens wordt de punt van de naald verwarmd tot 42° gedurende 2 minuten. Soms volgt hierop een injectie met Kenakort – een langwerkend ontstekingsremmend hormoon afkomstig uit de bijnierschors

.       

Meralgia paresthetica

Dit is een specifieke aandoening van een van de belangrijke huidzenuwen van het dijbeen. Deze aandoening komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. De kans neemt toe bij overgewicht, zwangerschap en diabetes. Het wordt gekenmerkt door pijn en tintelingen aan de zijkant van het bovenbeen. De oorzaak is waarschijnlijk compressie van de zenuw die bekend staat als de nervus cutaneus femoris lateralis. Dit pijnsyndroom ontstaat doordat deze huidtak hoog in het lieskanaal in de verdrukking komt. De zenuw bevat geen spieraansturende vezels.

Ook hier wordt gebruikt gemaakt van gepulseerde radiofrequente stroom  waarbij een temperatuur wordt ontwikkeld van 42°. (zie info over radiofrequente stroom) Om de zenuw nauwkeurig te vinden wordt  van stroom. Als de naald in de buurt van de zenuw komt dan volgt een typische reactie tintelingen aan de buiten kant van de dijbeen. Omdat deze zenuwen geen spieraansturende vezels bevat, onstaan er geen klopjes.

                   

 

Het piriformis syndroom en ischialgie

 

Dit syndroom is genoemd naar de peervormige spier (musculus piriformis)  die de functie heeft het bovenbeen naar buiten te trekken en tevens naar buiten te draaien. De grote zenuw van het been, de nervus ischiadicus, loopt bij de meeste mensen onder deze spier langs. Bij 15% van de mensen loopt hij er zelfs doorheen. Men denkt dat door een zwelling of een spasme van deze spier de zenuw geirriteerd raakt.

 

 

 

 


De symptomen hiervan zijn:

Een zeurende pijn, diep in de bilspier

 

Enige uitstraling naar de achterkant van de dijbeen (doorgaans niet voorbij de knieholte) en soms ook naar de rug.

 

In ontspannen toestand is het been naar buiten gedraaid (tenen wijzen naar buiten)

 

De pijn kan uitgelokt worden door lange autoritten (gaspedaal langdurig ingedrukt gehouden)

 

Dit syndroom komt 6 keer vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.

 

Als strek en ontspanningsoefeningen niet baten kan een gepulseerd RF-laesie van de nervus ischiadicus worden overwogen. 

pijn in de knie

Pijn in de knie kan veel oorzaken hebben maar slijtage (degeneratieve afwijkingen) komen het meest voor. Indien de knie heel slecht is komt men in aanmerking voor vervanging van het gewricht (knie prothese) . Echter in sommige gevallen is de slijtage nog niet zo ernstig dat dit nodig is of de patiënt komt er wel voor in aanmerking, maar de algemene toestand is zodanig dat de operatie te riskant is. Soms kan de pijn verlicht worden door een zenuw in de lies te benaderen (nervus femoralis) met gepulseerd RF stroom. Om de zenuw nauwkeurig te vinden wordt geen gebruik gemaakt van Röntgen doorlichting maar van stroom. Als de naald in de buurt van de zenuw komt dan volgt een typische reactie (tintelingen of klopjes in de richting van de knie) zodat men met zekerheid kan zeggen dat men de juiste zenuw heeft gevonden.

Vervolgens wordt de punt van de naald verwarmd tot 42° gedurende 2 minuten. Soms volgt hierop een injectie met Kenakort – een langwerkend ontstekingsremmend hormoon afkomstig uit de bijnierschors

Als alternatief geld ook de toediening van dexamethason door middel van iontoforese.

 

                         

 


pijn in de enkel

De zenuwvoorziening van de enkel is vrij ingewikkeld. Het id daarom niet altijd mogelijk één zenuw te vinden die het grootste deel van het pijnsignaal uit de enkel naar het centrale zenuwstelsel overbrengt. Op niveau van de knieholte kan men de popliteaalblok overwegen of op het niveau van de bil de nervus ischiadicus. Ook hier geldt dat men de zenuw zoekt niet met behulp van  Röntgen doorlichting maar van stroom. Als de naald in de buurt van de zenuw komt dan volgt een typische reactie (tintelingen of klopjes in de richting van het onderbeen en voet) zodat men met zekerheid kan zeggen dat men de juiste zenuw heeft gevonden. popliteaal blok

Vervolgens wordt de punt van de naald verwarmd tot 42° gedurende 2 minuten. Soms volgt hierop een injectie met Kenakort – een langwerkend ontstekingsremmend hormoon afkomstig uit de bijnierschors

Als alternatief geld ook de toediening van dexamethason door middel van iontoforese.

littekenpijn

Littekens kunnen aanleiding geven tot chronische pijn ongeacht de soort operatie. Enkele operaties zijn berucht wat dat betreft, zoals de liesbreuk, longoperaties (laterale thoracotomie), hartoperaties (post-CABG pijn), borstamputaties met okselkliertoilet, nieroperaties via de flank (lumbotomie) en catheterisaties via de lies. Indien de pijn ontstaat enkele maanden na de operatie is er mogelijk sprake van een zenuwknobbel (neuroom). Na tumor chirurgie moet men ook nog bedacht zijn op recidief tumor als oorzaak van de pijn. Bij pijn die onstaat aansluitend aan de operatie is een zenuw beknelling of zenuwletsel vaak de oorzaak.

Soms kan men zoeken naar de aanvoerende zenuw maar men kan ook het punt van de meeste pijn opsporen (punctum maximum) Dit kan ofwel door een Kenakort injectie ofwel door een gepulseerd RF-laesie behandeld worden. Als het pijnlijk gebied groter is dan enkel centimeters, kan wellicht beter gedacht worden aan toediening van dexamethason door middel van iontoforese

Complicaties

Als mogelijke complicatie van deze behandeling kan er een ge­voelsvermindering optreden in het huidgebied van de behandelde zenuwwortel. In het algemeen herstelt deze stoornis zich binnen enkele weken. De behandeling wordt zorgvuldig uitgevoerd; desalniette­min bestaat er een geringe kans op het optreden van deze com­plicatie. Soms kan napijn optreden. Deze complicatie kan enkele dagen duren maar gaat steeds vanzelf over. Hiervoor kunt het beste paracetamol of tramadol gebruiken volgens voorschrift.

Bijwerkingen:

Als bijwerkingen van de gebruikte medicijnen (Kenakort) kunnen bij de vrouw opvliegers optreden, en kan de menstruatie korte tijd verstoord worden. Mensen met suikerziekte die insuline gebruiken merken soms dat hun bloedsuikers een aantal dagen hoger zijn dan anders.

Resultaat

Pas na 1 tot 2 maanden is het zinvol om het resultaat van de behandeling te beoordelen. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect bemerkt op de pijnklachten. In een aantal gevallen zal een verdere behandeling noodzakelijk zijn.

Let op!

Informeert u ons voor de behandeling bij een (eventuele) zwangerschap.

Vragen?

Heeft u na het lezen nog vragen, dan kunt u deze bespreken met uw behandelend specia­list.

P.C. de Jong

De beste tijden om te bellen zijn:

maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 16:30 uur:   tel 0475-352770

 

 
© NIV Webhosting Swalmen - Laatste wijziging op 17-03-2015