Pijnpolikliniek.Info

 
 
 
                 patienten voorlichting            
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

DCKlinieken Roermond                      -                  14 september 2011

www.pijnpolikliniek.info

 

Deze folder is bestemd voor patiënten die in aanmerking komen voor een

EPIDURALE ADHESIOLYSIS (RACZ-PROC­EDURE) en EPIDURALE CORTICOSTEROID INJECTIES

 

Inleiding

Epidurale adhesiolysis betekent het losmaken van inwendige lit­tekens in de buurt van de vliezen rond het ruggenmerg. Voorheen werd dit alleen op het niveau van de lendenwervels gedaan, met name na rugoperaties. Dit gebeurde vooral als uit het klachtenpatroon en uit aanvullend onderzoek gebleken was, dat een belangrijk deel van de pijn­klachten berust op inwendige lit­tekenvorming rond de ruggen­mergvliezen. Hierbij kon geprobeerd worden deze littekens met medi­cijnen losser te maken. Dit is de zogenaamde Racz procedure, genoemd naar G.B. Racz die de techniek voor het eerst beschreef. Later werd dit ook toegepast bij patiënten die niet geopereerd zijn. Ook kan dit op het niveau van de nek- of borstwervels worden toegepast.

 

Epidurale Adhesiolysis

Bij de behandeling volgens Racz wordt onder röntgendoorlichting meestal via een opening net boven het staartbeentje een nylon slangetje ingebracht tot bij het in­wendige litteken. Als het litteken met rontgen­contrast zichtbaar is gemaakt, wordt door het inspuiten van het enzym Hyason (hya­lu­ro­ni­dase), ver­dovingsvloeistof en Kenacort (een bijnierschorshor­moon of langwerkend prednison) geprobeerd het litteken losser te maken. Vaak moet  deze behandeling na enige tijd worden herhaald. Deze behandeling duurt on­geveer 20 minuten en vindt plaats in dagbehandeling.

Ook als er geen litteken is, verloopt de behandeling hetzelfde als het om de lendenwervels gaat. Indien het gaat om de nek- of borstwervels, dan is de benadering van de achterzijde tussen de wervelbogen. Dezelfde middelen worden dan toegediend.

 

De gang van zaken

   Bij de Racz procedure komt u op een röntgentafel te liggen in buikligging op een kussen.

 

             

                           Racz procedure                             Röntgenbeeld Racz procedure

                       

Bij de behandeling van de bovenste lendewervels, de borstwervels of de nekwervels kan het zijn dat u juist in zijligging komt teliggen. Voor de nekwervels wordt de ruimte tussen de 6de en 7de halswervel of de ruimte tussen de 7de halswervel en de 1e borstwervel gebruikt. De allerhoogste nekwervels kunnen van de zijkant benaderd worden door de opening van de zenuwwortel (transforaminaal). Deze benadering is in ongebruik geraakt vanwege problemen met de doorbloeding van het ruggenmerg.

           

     

           

         epiduraal adhaesiolysisC6/7

           

           

Complicaties

Als zeldzame complicatie kan het ruggenmergvlies (dura) worden aange­prikt. Dit kan aanleiding geven tot hoofdpijn, die meestal vanzelf verdwijnt. Uiterst zelden kan er een tijdelijk kracht- en/of gevoels­verlies van de benen optreden.­ Als u allergische bent voor Röntgen­contrast­vloeistof,  dan kunt u jeuk, huiduitslag en  kortademigheid ervaren. In zeldzame gevallen kan dit leiden tot een ernstige bloeddrukdaling. De be­han­de­ling wordt zorg­vul­dig uit­ge­voerd; des­al­niet­te­min be­staat er een gerin­ge kans op het op­treden van deze com­pli­caties.

 

Bijwerkingen

In een aantal gevallen treedt na de behandeling napijn op. Deze napijn kan enkele weken aan­houden, maar verdwijnt vrijwel altijd weer. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen (b.v. parace­tamol of tramadol vol­gens bijsluiter), of in overleg met uw huisarts of specialist om een andere pijnstiller vragen. Als bijwerkingen van de gebruikte medicijnen kunnen bij de vrouw opvliegers optreden en kan de menstruatie korte tijd verstoord worden. Mensen met suikerziekte die insuline gebruiken merken soms dat hun bloedsuikers een aantal dagen hoger zijn dan anders.

 

Resultaat

Hoewel sommige patiënten meteen verbetering merken, kan pas na enkele weken het resultaat van de behandeling be­oordeeld worden. In een aantal gevallen is het nodig de be­han­de­ling te herhalen. Indien dit binnen een halfjaar nodig is wordt de hoeveelheid Kenakort aangepast. Soms is een ander aanvullende behande­ling nood­zakelijk.

 

Let op!

Indien het om de nekwervels gaat, komt u in zijligging te liggen. De behandeling duur 10 tot 20 minuten. Meestal volstaat plaatselijke verdoving. Sommige patiënten vragen of ze bij de behandeling in slaap gemaakt kunnen worden. Een volledige narcose wordt niet toegepast maar wel sedatie. Dat wil zeggen dat u tijdens de behandeling slaapt maar dat u af en toe wakker wordt en nadien snel wekbaar bent. Indien u sedatie wenst, moet u nuchter komen. Na de behandeling kan u vrij snel naar huis (30-60 minuten). De poliklinische controle vindt doorgaans na drie maanden plaats. Deze afspraak wordt op de afdeling dagopname voor u gemaakt.

 

1.  Informeert u ons voor de behandeling bij een (eventuele) zwangerschap.

2.  Na de behandeling mag u dezelfde dag niet actief aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt.

3. Indien u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt (zoals Sintrom, Marcoumar of Acenocoumarol) waarvoor controle bij de thrombose­ dienst noodzakelijk is, dient dit vier dagen tevoren gestaakt te worden. Bij Marcoumar wordt bij opname bloed geprikt om na te gaan of het voldoende is uitgewerkt.

4.   Informeert u ons indien u allergisch bent voor Röntgen contrastmiddelen.

 

Vragen?

Heeft u na het lezen nog vragen, dan kunt u deze bespreken met uw behandelend specia­list.

 

P.C. de Jong

 

 

De beste tijden om te bellen zijn:

maandag t/m vrijdag van 8:30  tot 16:30 uur:  0475-352772

 
© NIV Webhosting Swalmen - Laatste wijziging op 10-03-2016