Pijnpolikliniek.Info

 
 
 
Algemene info                              
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

DC Klinieken Roermond                   15 september 2011   www.pijnpolikliniek.info

 

Deze informatie is bestemd voor patiënten, die in aanmerking komen voor een

RF DISCUS BEHANDELING en de DISCUS PROVOCATIETEST

 Inleiding

Uit uw klachtenpatroon en aanvullend onderzoek is gebleken, dat één of meerdere tussen­wervel­schijven (discus) een deel van uw pijn veroorzaken. Daarom komt u in aanmerking voor een RF-discus behandeling. De behandeling kan plaatsvinden ter hoogte van de nek of lage rug.

 

RF discusbehandeling

Een RF discusbehandeling is een warmtebehandeling van de tussenwervelschijf. Bij deze behandeling wordt de huid verdoofd en wordt onder röntgendoorlichting een speciale naald geplaatst in de tussenwervelschijf. Vervolgens wordt de tussenwervelschijf met warmte behandeld (door radiofrequente (RF) stroom). Voor meer informatie kunt u inloggen op RF-laesies. Door deze behandeling wordt de pijngeleiding vanuit de tussenwervelschijf beïnvloed, waar­door in veel gevallen een pijnvermindering optreedt.

          

          Röntgen beelden van een RF-discus hals en rug

discus provocatie test

Vergelijkbaar met de RF-discus behandeling is de discus provocatie test. Deze test wordt uitgevoerd om na te gaan of U in aanmerking komt voor TDD. Hierbij wordt van het onderste niveau af (L5/S1) in oplopende volgorde, de discus aangeprikt, niet met de bedoeling om ze te behandelen, maar met de bedoeling om ze te testen op prikkelbaarheid. Als bij een lage volume en lage druk, de patiënt pijn krijgt die overeenkomt met de pijn die hij/zij normaal ook heeft (rug en been), dan wordt het als een positieve provocatie test beschouwd. Na het laagste niveau, wordt L4/5 gedaan. Als deze positief test, dan gaat men nog één niveau hoger enz. De als positief geteste niveaus kunnen vervolgens behandeld worden middels IDET of TDD.

Complicaties

De be­han­de­ling wordt zorg­vul­dig uit­ge­voerd; toch bestaat er een zeer gerin­ge kans op com­plicaties. Er kan een krachtsvermindering of een gevoelsvermindering in het huid­gebied van de in de buurt lo­pende zenuwwortel optreden. Tevens kan er een infectie van de tussenwervelschijf ontstaan. Om dit te voorkomen wordt aan het einde van de be­handeling een antibioticum in de tussenwervelschijf gespo­ten. Bij een eventuele ontsteking van de tussenwervelschijf krijgt u koorts en pijn. Als u ­­allergische bent voor röntgencontrastvloeistof,  dan kunt u jeuk, huiduitslag en  kortademigheid ervaren. In zeldzame gevallen kan dit leiden tot een ernstige bloeddrukdaling.

 

Bijwerking

In veel gevallen treedt na de behandeling napijn op. De napijn kan enkele weken aanhouden, maar is vrijwel altijd van tij­de­lijke aard. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen (bv parace­tamol volgens bijsluiter). Eventueel kunt u aan uw huisarts of behandelend pijnarts een andere pijnstiller vragen. 

Resultaat

Pas na enkele weken is het zinvol om het resultaat van de behandeling te beoordelen. Het is mogelijk dat u al eer­der een gunstig effect op de pijnklachten bemerkt. In een aantal gevallen zal een aanvullende behandeling noodzakelijk zijn.

 

Let op!

1.Informeert u ons voor de behandeling bij een (eventuele) zwangerschap.

2.Na de behandeling mag u dezelfde dag niet actief aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt.

3.Indien u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt (zoals Sintrom, Marcoumar of acenocoumarol) waarvoor controle bij de thrombose­dienst noodzakelijk is, dan dient u vier dagen voor de behandeling hiermee te stoppen. 

4. Indien u bekend bent met een allergie voor röntgencontrastvloeistof dient u dit bekend te maken. 

5. Bij koorts en pijn dient u de behandelend arts of diens waarnemer te waarschuwen.

 

Vragen?

Indien u nog vragen heeft dan kunt u deze met uw behandelend anes­thesioloog bespreken.

 

De beste tijden om het secretariaat te bellen zijn:

Maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur: 0475-352772

P.C. de Jong

 

 
© NIV Webhosting Swalmen - Laatste wijziging op 10-03-2016