Pijnpolikliniek.Info

 
 
 
                 patienten voorlichting            
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

DC Klinieken Roermond         -        18 september 2010

 

www.pijnpolikliniek.info

 

Deze informatie is bestemd voor patiënten die in aanmerking komen voor een geneesmiddeltoediening door middel van iontoforese door middel van de EMPI

 

Inleiding

Deze behandeling wordt vooral toegepast bij circulatiestoor­nissen van arm of been, complex regionaal pijnsyndroom (ook wel bekend als sympathische reflexdystrofie of post-traumatische dystrofie) en be­paalde zenuwpijnen. Ook kan de behandeling effectief zijn bij bepaalde vormen van aangezichtspijn. Bij vaatverwijders moet  deze behandeling 5 à 10 keer worden herhaald. Verder wordt deze techniek toegepast bij gewrichtsklachten of lokale spierpijn waarbij éénmalig ontstekingsremmers (corticosteroïden) worden toegediend.

     

De Physionizer en de EMPI werken door middel van electroforese. Door electroforese is het mogelijk geneesmiddelen die normaal gesproken niet door de huid kunnen doordringen, toch via de huid toe te dienen. Het is bij sommige pijnsyndromen wenselijk dat vaatverwijders plaatselijk hun werk doen bijvoorbeeld voor de behan­deling van een arm of been, met behulp van een vaatverwij­dend medi­cijn labetalol (Trandate®) of ketanserine (Ketensin®).  Hierbij krijgt men een gedeeltelijke blokkade van het onwillekeurige zenuwstelsel. Als gevolg van deze behande­ling ontstaat een verbetering van de doorbloeding in arm of been. In veel gevallen treedt hier­bij pijnvermindering op. Vaak komt de pijn na enkele dagen weer (gedeeltelijk) terug. Daarom wordt de behandeling éénmaal per week gedurende 10 weken herhaald. Een nieuwe ontwikkeling is het gebruik van Magnesiumsulfaat of Ketanest-S®. Met deze middelen is slechts een beperkte ervaring maar de resultaten zijn tot dusver veelbelovend.

 

Bij gewrichtspijn of lokale spierpijn wordt dexamethason (Decadron®) toegediend. Het effect hiervan is te vergelijken met een injectie van langwerkende corticosteroïden. Dit is een éénmalige behandeling, Echter als deze behandeling effectief is, wordt hij ook wel eens herhaald, maar niet vaker dan drie tot vier maal per jaar.

 

Werkwijze

De behandeling vindt poliklinisch plaats. Nadat u zich heeft aangemeld, kunt u plaatsnemen in de wachtkamer.Als U aan de beurt bent, wordt U naar binnen geroepen.

                

 

Bij de behandeling komt U op een bed of brancard te liggen. Er wordt een zacht gelkussen geplaatst in de buurt van de plaats waar u de pijn heeft. Vervolgens wordt dit gelkussen doordrenkt met een vloeistof waarin ook 5 tot 15 mg Ketensin zit (gemiddeld 10 mg) of 10 tot 25 mg Trandate. Bij uitgesproken zenuwpijn wordt de voorkeur gegeven aan 50 tot 75 mg Ketanest-S. Bij gewrichts- of spierpijn wordt 4 tot 8 mg dexamethason toegepast. Er wordt elders op het lichaam (meestal aan dezelfde ledemaat) een neutraal elektrodeplaat geplaatst. De twee draadjes van de EMPI worden geplaatst in het gelkussen en aan de plaat. Het apparaat wordt aangezet waarna gedurende ongeveer 20 minuten d.m.v. zwakstroom de labetalol, ketanserine, ketanest of dexamethason door de huid dringt. Als de behandeling klaar is, piept het apparaat. 

 

Complicaties

Als mogelijke complicaties van deze behandeling kunnen tijdelijk bloeddruk schommelin­gen optre­den. Deze zijn meestal van korte duur maar kunnen soms enkele uren aanwezig zijn. De tekenen hiervan zijn duizeligheid en misselijk­heid. Deze klachten gaan vanzelf over. Enkele patiënten klagen na de behandeling over hoofdpijn.

Resultaat

Binnen enkele weken na herhaalde behandelingen kan het resultaat beoor­deeld worden. Het is echter goed mogelijk, dat u al eerder een gunstig effect bemerkt op de pijnklachten. In een aantal ge­vallen zal herhaling of een aanvullende therapie nodig zijn.

Let op!

1.Informeert u ons voor de behandeling over een (eventuele) zwangerschap.

2.Informeert u ons voor de behandeling over alle medicijnen die u gebruikt.

3.Informeert u ons indien u bekend bent met hoge bloeddruk of hartritmestoornissen.

4.Het is verstandig de eerste keer niet zelf aan het verkeer deel te nemen. U dient er zelf voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt. Indien u na de eerste behandeling geen averechtse reacties hebt gehad kunt u bij vervolgbehandelingen wel aan het verkeer deel nemen.

Vragen?

Deze kunt u stellen aan de behandelende anesthesist.

P.C. de Jong

De beste tijden om te bellen zijn:

Maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur: 0475-352770  

© PijnPolikliniek.info, last changed on 18-12-2005

 
© NIV Webhosting Swalmen - Laatste wijziging op 31-03-2013