Pijnpolikliniek.Info

 
 
 
Algemene info                              
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

   Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie - sectie pijnbestrijding    6 juni 1998    

   DC Klinieken Roermond         22 september 2011          www.pijnpolikliniek.info  

   Deze informatie is bestemd voor patiënten die in aanmerking komen voor een RF GANGLION STELLATUM BLOK

   Inleiding

   Deze behandeling wordt in een aantal gevallen toegepast wanneer er sprake is van zenuwpijnen in de
e onderkaak, nek, schouder, borst en arm. Ook wordt deze behandeling toegepast bij een complex regionaal 
   pijnsyndroom (ook wel bekend als post-traumatische dystrofie of sympathische reflex dystrofie) van de arm.
        

    RF ganglion stellatum blok
   RF stellatum is een behandeling, waarbij met behulp van een naald een zenuwknoopje in de hals wordt 
   behandeld  met warmte. Deze warmte wordt opgewekt door zogenaamde radiofrequente (RF) stroom 
(zie 
    voorlichting
RF-laesies). Bij de behandeling wordt onder röntgendoorlichting een naald via de hals geplaatst bij
   het zenuwknoopje. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving. De positie van de naald wordt bevestigd met 
   röntgencontrastmiddel. Vervolgens wordt de naaldpositie gecontroleerd met een stroompje en wordt na
   verdere verdoving de naaldpunt tot een bepaalde temperatuur verwarmd.

   
aanprikken ganglion stellatum                                          Röntgenbeeld

Complicatie

Als zeldzame complicatie kan het longvlies geraakt worden, waardoor een klaplong kan optreden. De behandeling wordt zorgvuldig uitgevoerd; desalniettemin bestaat er een geringe kans op deze complicatie. Verder Kunt u allergisch zijn voor röntgencontrastvloeistof hetgeen betekent dat u jeuk, huiduitslag of kortademigheid ervaart. In zeldzame gevallen kan dit leiden tot een ernstige bloeddrukdaling.

Bijwerkingen

Direct na de behandeling kunt u met het oog (aan de kant van de behandelde lichaamszijde) wat wazig zien en kan het ooglid wat afhangen. Ook kunt u tijdelijk een hese stem hebben. Deze verschijnselen worden veroorzaakt door de plaatselijke verdoving en verdwijnen binnen enkele uren. In zeldzame gevallen treedt er een langdurige verlamming van een stemband op; vaak herstelt dit zich na enige tijd. Na de behandeling kan napijn optreden, die enkele dagen kan aanhouden. Soms wordt dit ervaren als een brok in de keel. U kunt hievoor een pijnstiller innemen (bv. paracetamol volgens bijsluiter).

Resultaat

Pas na enkele weken kan het resultaat van de behandeling beoordeeld worden. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect bemerkt. In een aantal gevallen is een aanvullende behandeling noodzakelijk. Behalve een vermindering van de pijn treedt vaak een betere doorbloeding op waardoor de arm aangenaam warm wordt.

Let op !

1. Informeert u ons bij een (eventuele) zwangerschap.

2. Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt.

3.Indien u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt (zoals Sintrom, Marcoumar of acenocoumarol) waarvoor controle bij de thrombosedienst noodzakelijk is, dan dient u hier vier dagen vóór de behandeling mee te stoppen.

4. Indien U bekend bent met een allergie voor röntgencontrastvloeistof dient u dit bekend te maken.

5. Bij kortademigheid dient u de behandelend arts of diens waarnemer te waarschuwen.

 Vragen?

Heeft u na het lezen nog vragen, dan kunt u deze bespreken met uw behandelend specialist.

  P.C. de Jong 

De beste tijden om te bellen zijn:

maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 16:30: 0475-353772

 

 

 
© NIV Webhosting Swalmen - Laatste wijziging op 10-03-2016