Pijnpolikliniek.Info

 
 
 
Algemene info                              
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

DC Klinieken Roermond                                            29 september 2011

 

Deze folder is bestemd voor patiënten die in aanmerking komen voor een

RF LUMBALE SYMPATHICUS BLOKKADE       www.pijnpolikliniek.info

 

Inleiding

Deze behandeling wordt vooral toege­past bij pijn van de wervelkolom en/of het been, complex regionaal pijnsyndroom (sympathische reflex dystrofie) van een been, circulatie­stoornissen van het been en bepaalde zenuwpijnen.

 

RF lumbale sympathicus blokkade

Lumbale sympathicus blokkade is een vorm van behandeling, waarbij met behulp van één of meerdere naalden een zenuwbaan van het on­wil­le­keurige (sympatische) zenuwstelsel wordt geblokkeerd. Deze zenuw­baan verloopt aan de voorzijde van de wervelkolom ter hoogte van de lendenwervels.

 

Voor deze behandeling wordt u in korte dagbehandeling opgenomen op afdeling C1 (2-3 uur) Bij de lumbale sympathicus blokkade worden meestal met plaatselijke verdoving in de rug naald(en) onder röntgendoorlichting inge­bracht. Bij uitzondering wordt sedatie (lichte slaap) toegepast; hiervoor moet u wel nuchter zijn.  Nadat met Röntgencontrast en een teststroompje de positie van de naalden is gecontroleerd, volgt verdere verdoving en wordt de eigenlijke blokkade van de zenuwbaan uitgevoerd met warmte (door radiofrequente (RF) stroom) en een chemische vloeistof (fenol), waardoor er een langdurig effect van de behandeling kan optreden. Als gevolg van deze behande­ling ontstaat er een verbetering van de doorbloeding in been en voet. In veel gevallen treedt pijnvermindering op.

 

                     

                                   anatomie                                                röntgenbeelden

 

Complicaties

Sommige patiënten ­­zijn  allergische voor röntgencontrastvloeistof,  hetgeen betekent dat u jeuk, huiduitslag en  kortademigheid ervaart. In zeldzame gevallen kan dit leiden tot een ernstige bloeddrukdaling.

 

Bijwerkingen

Als mogelijke bijwerking van deze behandeling kan er tijde­lijk een zwelling optreden van het been en/of de voet, omdat er meer bloed naar het been gaat dan voor de behandeling. Tevens bestaat er een kans op het optreden van zenuwpijn of een doof gevoel in de lies en het boven­been. Deze onaangenaamheden zullen in de loop van enkele weken meestal vanzelf verdwijnen.

 

Daarnaast kan na deze behandeling napijn optreden, die soms enkele weken kan aanhouden. In zeldzame gevallen ontstaat enkele weken een warm pijnlijk gezwollen been; binnen enkele weken ver­dwij­nen deze verschijnselen vanzelf. U kunt eventueel een pijn­stiller inne­men (bv. paracetamol of tramadol volgens bijsluiter), of via huisarts of specialist om een andere pijnstiller vragen. De behandeling wordt zorgvuldig uitgevoerd; desalniettemin bestaat er een geringe kans op deze bijwerkingen.

 

Resultaat

Binnen enkele weken na de behandeling kan het resultaat beoor­deeld worden. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect bemerkt op de pijnklachten. In een aantal ge­vallen zal een aanvullende behandeling noodzakelijk blijken.

 

Let op!

1. Informeert u ons a.u.b. voor de behandeling bij een (moge­lijke) zwangerschap.

2. Na de behandeling mag u dezelfde dag niet actief aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen dat iemand u naar huis brengt.

3. Indien u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt (zoals Sintrom, Marcoumar of acenocoumarol) waarvoor controle bij de thrombose­dienst noodzakelijk is, dan dient u hier vier dagen voor de behandeling mee te stoppen.

 

4. Indien u bekend bent met een allergie voor röntgencontrastvloeistof dient u dit bekend te maken.

 

Vragen?

Indien u na het lezen nog vragen heeft dan kunt u deze met uw behande­lend arts bespreken.

  P.C. de Jong

Het secretariaat is bereikbaar op:

Maandag tot en met vrijdag van 08.30-16.30: 0475 352772

 

 
© NIV Webhosting Swalmen - Laatste wijziging op 10-03-2016