Pijnpolikliniek.Info

 
 
 
Algemene info                              
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

DC Klinieken†Roermond†† 8†september 2011

www.pijnpolikliniek.info

Deze†informatie is bedoeld voor patiŽnten met pijn bij kanker bij wie behandeling door middel van medicamenten niet geleid heeft tot voldoende vermindering van de pijn, of heeft onaan≠vaardbare bijwerkingen tot gevolg gehad.

†††††††††††††††††††††††††††††††††††† Spinale Pijnbestrijding bij PatiŽnten met Kanker

Inleiding

Een alternatief voor de medicamenteuze behandeling van kankerpijn is dan de zogenaamde spinale pijnbestrijding.Bij deze vorm van pijnbestrijding worden patiŽnten behandeld door middel van een dunne katheter (slangetje) dat in de rug wordt ingebracht in de spinale ruimte. Via deze katheter kunnen pijnstillers worden toegediend door middel van een pompje.

Toepassing

De behandeling is vooral geschikt bij pijn op ťťn niveau. Dit houdt in dat de pijn ge≠lokaliseerd is in of de onderste lichaams≠helft of alleen de bovenste lichaamshelft of alleen de romp. De enige beperking is dat op de plaats waar geprikt moet worden, geen uitge≠breide rugoperaties hebben plaatsgevonden, dat de huid ter plekke niet ontstoken is en dat eventuele gezwellen of uitzaaiingen zich op enige afstand bevinden.

Anatomie

In de achterste helft van de wervelkolom bevindt zich het ruggenmerg Dit loopt slechts door tot de helft van de rug, daaronder zijn alleen nog losse zenuwwortels. Deze maken deel uit van het centrale zenuwstelsel en zijn doordrenkt in hersenvocht (liquor). Dit vocht wordt omgeven door de zogeheten dura. Als de katheter wordt ingebracht door de dura dan spreken we van spinale pijnbestrijding. Als de katheter tot net buiten de dura wordt gebracht dan spreekt men van epidurale of peridurale pijnbestrij≠ding. Pijnstilling wordt toegediend door middel van pompjes.

Toediening medicatie

Het is mogelijk dat er als pijnstilling alleen een morfine-achtige stof wordt toegediend (morfine of sufentanil)in combinatie met een middel voor plaatselijke verdoving (MarcaÔne). Hoewel vroeger veelvuldig gebruik werd gemaakt van injecties die om de paar uur werden toegediend, worden deze pijnstillers tegenwoordig voornamelijk toegediend door middel van pompjes. In de thuissituatie wordt hier doorgaans een draagbaar pompje voor gebruikt, dat op batterijtjes werkt. Deze pompjes zijn voorzien van een knop om extra pijn≠stillers toe te voegen op momenten dat de pijn het ergst is. De hoeveelheid en de frequente van deze toediening wordt gepro≠grammeerd, zodat U hier nooit teveel van kan krijgen.

De katheter kan op een eenvoudige wijze worden ingebracht via de rug en met plakband over de rug worden vastgeplakt. Tegenwoordig wordt, indien de behandeling langere tijd gaat duren, deze katheter ofwel onderhuids getunneld naar de voorzijde, ofwel er zal een poort worden ingebracht (Port-a-cath, Celsite). Deze poorten worden ingebracht door middel van een klein sneetje.

††††††††††††††††††††††††††††††††††

† †† † † ††††††††††††††††††††

Het inbrengen van de katheter

Voor het inbrengen van een katheter moet de patiŽnt worden opgenomen. Ook het instellen op de juiste dosering kost vaak enkele dagen. Een≠voudige katheters kunnen onder plaat≠selijke ver≠doving worden inge≠bracht. Poorten worden soms onder narcose inge≠bracht. Het inbrengen zelf kent weinig com≠plicaties. Een goede positie van de katheter wordt soms getest door middel van inspuiten van plaatselijke ver≠doving. Hierbij kan soms bloeddruk≠daling optreden. Bij deze proef dient de pijn groten≠deels te verdwijnen, maar afhankelijk van wat er wordt ingespoten, kan het zijn dat er tijdelijk ook vermindering van spierkracht optreedt en dat er gevoelloosheid ontstaat. Een eventuele vermindering van de bloeddruk zal terstond worden behandeld door middel van toediening van vocht via een infuus ofwel door toediening van een geneesmiddel dat de bloeddruk op peil kan houden.

Als de anesthesist zeker is van een goede positie van de katheter zal gezocht worden naar een middel of een combinatie van middelen, die de pijn voldoende kan onderdrukken zonder dat daarbij ongewenste bijwerkingen optreden. Deze middelen worden door middel van een pompje toegediend. In de thuissituatie gebeurt dit d.m.v. een draagbare pomp (Pharmacia CADD-PCA pomp - zie handleiding)

Bijwerkingen

Wat betreft de bijwerkingen van de morfine-achtige stoffen, deze zijn dezelfde als die kunnen optreden na behandeling door morfine tabletten (zoals MS-Continģ) te weten verstopping, misselijkheid en slaperigheid. Doorgaans zijn deze bijwerkingen minder ernstig dan bij medicamenten die in tabletvorm worden ingenomen.

De toevoeging van een middel voor plaatselijke verdoving kan zoals bij een proefblok in hoge dosering leiden tot vermindering van spierkracht en verminderd gevoel. Bij lagere dosering zal U dit meestal niet merken.

Complicaties

Er zijn enkele technische complicaties mogelijk bij deze behandeling, waaronder hetafknikken van de katheter en het verschuiven van de katheter, waarbij deze alsnog verkeerd komt te liggen. Bij katheters die spinaal worden ingebracht kan de eerste dagen hoofdpijn voorkomen door lekkage van hersenvocht. Deze hoofdpijn neemt toe met rechtop zitten. De hoofdpijn is meestal mild en verdwijnt vanzelf in de meeste gevallen en behoeft geen speciale behandeling.

Een van de vervelendste complicaties is toch een infectie. In grote lijnen blijkt dat uiteindelijk tussen de 5 en 10% van de katheters eens een keer infecteren. Doorgaans betekent dit dat de katheter verwijderd moet worden. Eventueel kan deze na behandeling d.m.v. antibiotica opnieuw geplaatst worden in een iets andere ligging. In zeldzame gevallen kan de infectie leiden tot een hersenvliesontsteking (meningitis) ofwel een etterophoping in de rug (epiduraal abces). Deze laatste zal vaak door middel van een operatie ontlast moeten worden.

Behandeling thuis

Om d.m.v. deze vorm van pijnstilling thuis verder behandeld te worden, is vanuit het zieken≠huis goede samenwerking noodzakelijk met de huisarts, wijkverpleegkundige en apotheek. Hier zijn uitgebreide instructies voor nodig. Ondersteuning door familieleden is wenselijk. Veelal komt deze ondersteuning vanuit particuliere bedrijven (Farmadomo, Medifacil, Tefa Portanje). Zij verhuren die pompen aan ziektekostenverzekeraars of beheren de pompen, die eigendom van de ziektekostenver≠zekeraars zijn. Deze firma's zorgen alleen voor technische ondersteuning. De eindverantwoorde≠lijkheid voor de medische aspecten ligt bij de huisarts en de anesthesi≠oloog in samenspraak met elkaar.

Let op!

Indien u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt (zoals Sintrom, Marcoumar of acenocoumarol) waarvoor controle bij de thrombose≠dienst noodzakelijk is, dan dient u hier vier dagen voor de behandeling mee te stoppen. Na het succesvol plaatsen van de katheter kan de antistolling worden hervat.

Indien U onbegrepen koorts krijgt of de insteekopening van de katheter tekenen vertoont van ontsteking zoals roodheid, pijn of vochtafscheiding, dient U de behandelend arts of diens waarnemer te waarschuwen.

Vragen?

Indien na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, dan kunt u deze bespreken met uw behandelend arts.

P.C. de Jong

Het secretariaat is bereikbaar op:

Maandag t/m vrijdag van 8:30 toto 16:30:††† 0475-352772

 
© NIV Webhosting Swalmen - Laatste wijziging op 10-03-2016