Pijnpolikliniek.Info

 
 
 
                 patienten voorlichting            
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

DC Klinieken†Roermond†††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††† †† 8 augustus 2011

www.pijnpolikliniek.info

Deze folder is bestemd voor patiŽnten die in aanmerking komen voor een

PLEXUS COELIACUS BLOKKADE.

Inleiding

Deze behandeling kan worden toegepast bij ernstige pijnklach≠ten ten gevolge van kanker van de bovenbuiksorganen, zoals de alvleesklier, de maag en de lever. Soms kan deze behandeling ook effectief zijn bij alvleesklierontsteking (pancreatitis). Het betreft een blokkade van een zenuwnetwerk in de bovenbuik. Dit zenuwnetwerk wordt in medische termen ďplexus coeliacusĒ genoemd. Bij de meerderheid van de patiŽnten treedt na de blokkade een goede pijnver≠mindering op. U moet rekenen op een opname van 1 tot 2 dagen.

Plexus coeliacus blokkade

De behandeling kan in principe onder plaatselijke verdoving, onder een spinale anesthesie ("ruggenprik) of onder een lichte algehele narcose plaatsvinden. De keuze kan in overleg met de anesthesist gemaakt worden. Soms kan de behandeling in dagopname plaatsvinden maar vaak is het nodig om ťťn nacht in het ziekenhuis door te brengen.

De behandeling duurt ongeveer een halfuur. Tijdens de behandeling ligt u op uw buik. Onder rŲntgen≠doorlichting wordt een naald via de rug ingebracht. Er wordt een contrastvloeistof ingespoten om de positie van de naald te controleren. Vervolgens wordt de behandel≠vloeistof (72% medicinaal alkohol) rondom het zenuwnetwerk gespoten.

†† ††

Complicaties

De behandeling wordt zorg≠vuldig uitge≠voerd, toch bestaat er een geringe kans op het optreden van complicaties. Een complicatie die zeer zelden voorkomt is een dwarslaesie (gedeelte≠lijke verlamming van beide benen). De kans daarop is uitermate gering. Het tijdelijk optreden van diarree is een vaak voor≠komende bijwerking van deze behandeling. U kunt de eerste weken na de behandeling bij plot≠seling rechtop komen, even duizelig zijn. Verder kan u allergische zijn voor rŲntgencontrastvloeistof hetgeen betekent dat u jeuk, huiduitslag enkortademigheid ervaart. In zeldzame gevallen kan dit leiden tot een ernstige bloeddrukdaling.

Resultaat

Het resultaat van de blokkade is pas 1 of 2 dagen na de behandeling dui≠delijk. Bij de meerderheid van de patiŽnten treedt na de blokkade een goede pijnver≠mindering op. Het effect van de behandeling houdt gemiddeld en≠kele maanden aan en kan zonodig herhaald worden. In een aantal gevallen zal een aanvullende behandeling nodig zijn.

Let op!

1. Informeert u ons bij een (eventuele) zwangerschap.

2. Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt. In veel gevallen kan het nodig zijn ťťn nacht in het ziekenhuis te blijven.

3.Indien u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt (zoals Sintrom, Marcoumar of acenocoumarol) waarvoor controle bij de thrombose≠dienst noodzakelijk is, dan dient u hier vier dagen voor de behandeling mee te stoppen.

4. Indien u bekend bent met een allergie voor rŲntgencontrastvloeistof dient u dit bekend te maken.

Vragen?

Indien na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, dan kunt u deze bespreken met uw behandelend arts.

P.C. de Jong

Het secretariaat is bereikbaar op:

Maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur: (0475) 352772

© PijnPolikliniek.info, last changed on 25-04-2007
 
© NIV Webhosting Swalmen - Laatste wijziging op 10-03-2016