Pijnpolikliniek.Info

 
 
 
Algemene info                              
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

DC|Pijncentrum Roermond 22 september 2011†††www.pijnpolikliniek.info

Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologiesectie pijnbestrijding†† 2 juni†1998

Deze†informatie is bestemd voor patiŽnten die in aanmerking komen voor een

INTRATHECAAL NEUROLYSE† (lower end block)

Inleiding

Bij ernstige pijnklachten ten gevolge van kanker werken pijnstillers soms onvoldoende, of treden er te veel bijwerkingen op. Indien de pijn gelokaliseerd is rondom de anus of de uitwendige geslachtsdelen, bestaat de mogelijkheid om de pijn te bestrijden door middel van intrathecaal neurolyse.

Intrathecaal neurolyse

De naam neurolyse duidt op een zenuwbehandeling, waarbij een sterk etsende stof (fenol) bewust wordt ingespoten om een zenuw te beschadigen. Hierdoor wordt in veel gevallen de pijngeleiding onderbroken.

De behandeling kan alleen onder bepaalde omstandigheden plaatsvinden. De betreffende zenuwen zijn namelijk betrokken bij de functie van de blaas en de anus. De behandeling kan hierdoor leiden tot functiestoornissen van deze twee organen. Daarom wordt de behandeling alleen toegepast bij patiŽnten, die al een stoma (kunstmatige uitgang van de darm) hebben, en bij patiŽnten die al een blaasstoornis hebben, waarvoor het noodza≠kelijk is dat ze een permanente blaaskatheter of een urinesto≠ma (kunstmatige uitgang voor de afvoer van urine) hebben. De behandeling wordt†vooral toegepast bij patiŽnten met kanker die een beperkte levensverwachting hebben.

De behandeling vindt plaats d.m.v. een prik laag in de rug tussen de onderste lendenwervels en duurt slechts enkele minuten. De behandeling moet in zittende houding worden uitgevoerd. Dit kan bij patiŽnten met pijn in dit gebied nogal eens moeilijkheden opleveren. Bij de behandeling wordt een zeer kleine hoeveelheid vloeistof ingespoten, welke afzakt naar de onderste zenuwen. Daarom is het van belang dat de patiŽnt na de behandeling nog 2 uur rechtop of half zittend blijft. Dit is meestal geen probleem omdat de pijn meestal onmiddellijk minder wordt.

Complicaties

Het kan wel eens voorkomen dat er een lichte verzwakking van de spierkracht van de benen optreedt. Dit leidt door≠gaans niet tot loopstoornissen. Over het algemeen herstelt de spierkracht zich grotendeels in de eerste weken na de behandeling. In zeldzame gevallen kan een hersenvliesontsteking optreden. Deze gaat gepaard met hoofdpijn en koorts. Verder kunt u de eerste dagen hoofdpijn krijgen door lekkage van hersenvocht. Deze hoofdpijn neemt toe met rechtop zitten. De hoofdpijn is vaak mild en verdwijnt vanzelf en behoeft daarom meestal geen speciale behandeling.

uit Cousins & Bridenbaugh Neural Blockade

Resultaat

Het effect van de behandeling houdt doorgaans enkele maanden aan. De behandeling kan zonodig herhaald worden. Ook hier geldt dat weer dezelfde voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen.

In veel gevallen zal het mogelijk zijn om pijnmedicatie, die tevoren werd gebruikt, te verminderen of te staken. In geval van gebruik van morfine-achtige stoffen moet men bedacht zijn op de mogelijkheid van ontwenningsverschijnselen. Hiervoor is soms begeleiding nodig.

Bij patiŽnten met zenuwpijn moet worden opgemerkt dat de behande≠ling soms beduidend minder effectief is, zodat, ondanks een volledig gevoelloos gebied rondom de anus, de pijn toch blijft bestaan. Hiervoor zijn andere behandelingen noodzake≠lij

Let op!

Indien u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt (zoals Sintrom, Marcoumar of acenocoumarol) waarvoor controle bij de trombosedienst noodzakelijk is, dan dient u hier vier dagen voor de behandeling mee te stoppen.

Indien u onbegrepen koorts krijgt, dient u de behandelend arts of diens waarnemer te waarschuwen.

Vragen?

Indien na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, dan kunt u deze bespreken met uw behandelend arts.

P.C. de Jong

De beste tijden om het secretariaat te bellen zijn:

Maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur: (0475) 352772

© PijnPolikliniek.info, last changed on 25-04-2005

 
© NIV Webhosting Swalmen - Laatste wijziging op 10-03-2016