Pijnpolikliniek.Info

 
 
 
                 patienten voorlichting            
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

DC Klinieken Roermond                                        15 september 2011

Gepulseerde RF laesie van de nervus suprascapularis bij schouderpijn.

 

Inleiding

Indien u klachten heeft die gepaard gaan met schouderpijn zoals stijve schouder (frozen shoulder) ,  verkalking rondom de schouder (periarthritis humeroscapularis) of slijtage (arthrose ) van de schouder dan kunt u in aanmerking komen voor deze behandeling. Dit is vast te stellen door middel van het lichamelijk onderzoek en Röntgenonderzoek.. Bij arthrose graad 1 tot 2 kan ook gedcacht worden aan een Durolane injectie.

Procedure

Bij deze behandeling wordt een zenuw opgezocht die op het schouderblad (scapula) loopt. Deze zenuw draagt de naam nervus suprascapularis.Deze zenuw voorziet ongeveer driekwart van het schoudergewricht. Er wordt gebruik gemaakt van gepulseerde radiofrequente stroom waarbij een temperatuur wordt ontwikkeld van 42°. (zie info over radiofrequente stroom) Om de zenuw nauwkeurig te vinden wordt geen gebruik gemaakt van Röntgendoorlichting maar van stroom. Als de naald in de buurt van de zenuw komt dan volgt een typische reactie (tintelingen of klopjes in de richting van de schouder) zodat men met zekerheid kan zeggen dat men de juiste zenuw heeft gevonden.

Vervolgens wordt de punt van de naald verwarmd tot 42° gedurende 2 minuten. Soms volgt hierop een injectie met Kenakort – een langwerkend ontstekingsremmend hormoon afkomstig uit de bijnierschors.

                             

Complicaties

Als mogelijke complicatie van deze behandeling kan er een ge­voelsvermindering optreden in het huidgebied van de behandelde zenuwwortel. In het algemeen herstelt deze stoornis zich binnen enkele weken. De behandeling wordt zorgvuldig uitgevoerd, desalniette­min bestaat er een geringe kans op het optreden van deze com­plicatie. Soms kan napijn optreden. Deze complicatie kan enkele dagen duren maar gaat steeds vanzelf over. Hiervoor kunt u het beste paracetamol of tramadol gebruiken volgens voorschrift.

 

Bijwerkingen:

Als bijwerkingen van de gebruikte medicijnen (Kenakort) kunnen bij de vrouw opvliegers optreden, en kan de menstruatie korte tijd verstoord worden. Mensen met suikerziekte die insuline gebruiken merken soms dat hun bloedsuikers een aantal dagen hoger zijn dan anders.

 

Resultaat

Pas na 1 tot 2 maanden is het zinvol om het resultaat van de behandeling te beoordelen. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect bemerkt op de pijnklachten. In een aantal gevallen zal een verdere behandeling noodzakelijk zijn.

 

Let op!

Informeert u ons voor de behandeling bij een (eventuele) zwangerschap.

Vragen?

Heeft u na het lezen nog vragen, dan kunt u deze bespreken met uw behandelend specia­list.

P.C. de Jong

De beste tijden om te bellen zijn:

Maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en vrijdagmorgen van 08.30 tot 16:30 uur: 
(0475) 352772

 

 
© NIV Webhosting Swalmen - Laatste wijziging op 10-03-2016