Pijnpolikliniek.Info

 
 
 
                 patienten voorlichting            
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

 DC Klinieken Roermond                                    8 augustus 2011

 

Deze folder is bestemd voor patiënten die in aanmerking komen voor een

 

GORDELROOS door middel van een 
EPIDURALE CORTICOSTEROID INJECTIE   

www.pijnpolikliniek.info

 

Inleiding

Gordelroos of herpes zoster is een virusinfectie en wordt veroorzaakt door het waterpokken­virus. De meeste mensen hebben het virus sinds hun jeugd bij de waterpokken opgelopen; het blijft inac­tief tot­dat de weerstand van het lichaam om een of andere reden af­neemt en het virus opnieuw actief wordt. Het virus heeft dan de vervelende eigenschap zich in een zenuw te nestelen, waardoor een zenuwontsteking optreedt; in het huid­gebied waar de zenuw bij hoort ontstaat een uitslag met rood­heid, vaak hevige pijn, blaas­jes en jeuk.

 

 

 

De behandeling is erop gericht de bij de ontsteking optredende zwelling in de zenuw te verminderen, om de acute pijn te be­strijden, maar vooral ook om te voorkomen dat er een blijvende zenuwbeschadiging ontstaat, die anders jarenlang klachten kan blijven veroor­zaken. Doorgaans krijgt slechts 10% van de gordelroos deze napijn. Vooral ouderen (> 60 jaar) en mensen met kanker hebben een verhoogde kans op napijn. In de praktijk worden naast deze risicogroepen ook gordelroos patiënten met hevige pijn behandeld door middel van een epidurale corticosteroïd injectie. De de gedacht vroeger was dat door deze injectie de kans op napijn afneemt. Dit blijkt na een groot onderzoek niet zo te zijn, maar voor de acute situatie kan het desondanks zinvol zijn.

 

De behandeling

De behandeling heeft alleen zin als het kan plaatsvinden binnen vijf weken vanaf het begin van de klachten. Het is nood­za­ke­lijk dat de be­han­de­ling plaats­vindt vlak­bij de pijn­lijke zenuw in de buurt van het ruggenmerg door middel van een epi­durale in­jec­tie. Na plaatselijke ver­do­ving van de huid wordt een naaldje via de rug inge­bracht tot in de ruimte rondom het ruggenmerg en vindt injectie plaats van een locale verdo­ving en een ontstekings­remmend middel (corticosteroïden:  Kenakort) in combinatie met plaatselijke verdoving.  Deze behandeling kan plaatsvin­den ter hoog­te van de nek, borstkas, lage rug of het stuitje. De behandeling duurt doorgaans slechts tien minuten. Indien de gordelroos zich in het aangezicht bevindt bestaat een soortgelijke behandeling, maar hiervoor wordt u naar elders verwezen.

 

Complicaties

Bij de behandeling kan het ruggenmergvlies worden aangeprikt. Dit kan aanleiding geven tot hoofdpijn klachten, die meestal vanzelf over gaan. Indien de hoofdpijn aanhoudt, kunt u contact op nemen met de behandelende anesthesioloog via het secretariaat. In zeldzame gevallen kan een infectie optreden die aanleiding kan geven tot een hersenvliesontsteking ofwel een etterophoping in de rug. Deze laatste zal vaak door middel van een operatie ontlast moeten worden. De behandeling wordt zorgvuldig uitge­voerd; desalniettemin bestaat er een geringe kans op het optreden van deze complicatie.

 

Bijwerkingen

Als bijwerkingen kunnen bij de vrouw opvliegers optreden en kan de menstruatie korte tijd verstoord worden. Patiënten met suikerziekte die insuline gebruiken merken soms dat hun bloed­suikers gedurende enkele dagen verhoogd zijn. Er kan enige napijn optreden ten gevolge van deze injectie, die enkele dagen kan aan­houden. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen (bv. paracetamol volgens bijsluiter).

 

Resultaat

Het resultaat is na enkele dagen te beoordelen; in een aantal gevallen zal een herhaling of een aanvullende behandeling noodzakelijk zijn. Bij onvoldoende effect kan worden overwogen om middelen tegen neuropathische pijn (zenuwoijn) toe te passen. Dit zijn doorgaans geneesmiddelen die chronische moeten worden ingenomen. Veelbelovend is echter de Versatis pleister. Deze is nog niet volledig in het geneesmiddelvergoedingssysteem opgenomen, maar kan bij de ziektekosrtenverzekeraar worden aangevraagd. Ook komen mensen na gordelroos in aanmerking voor Qutenza.

 

Let op!

1.Informeert u ons bij een (eventuele) zwangerschap.

2.Na de behandeling mag u dezelfde dag niet meer actief aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen, dat iemand anders u naar huis brengt.

3.Indien u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt (zoals Sintrom, Marcoumar of acenocoumarol) waarvoor controle bij de trombosedienst noodzakelijk is is dient dit vier dagen tevoren gestaakt te worden.

4. Indien u onbegrepen koorts krijgt al of niet met hoofdpijn of de insteekplaats tekenen vertoont van ontsteking zoals roodheid, pijn of vochtafscheiding, dient u de behandelend arts of diens waarnemer te waarschuwen.

 

Vragen?

Indien u na het lezen nog vragen heeft dan kunt u deze met uw behande­lend arts bespreken.

P.C. de Jong  

Het secretariaat is bereikbaar op:

Maandag tot en met vrijdag van 08.30-16.30 uur: (0475) 352770.

 

 
© NIV Webhosting Swalmen - Laatste wijziging op 03-03-2015