Pijnpolikliniek.Info

 
 
 
                 patienten voorlichting            
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

DC Klinieken Roermond 
chronisch littekenpijn                                                                                    27 februari 2011


www.pijnpolikliniek.info

Littekens kunnen aanleiding geven tot chronische pijn ongeacht de soort operatie. Enkele operaties zijn berucht wat dat betreft, zoals de liesbreuk, longoperaties (laterale thoracotomie), hartoperaties (post-CABG pijn), borstamputaties met okselkliertoilet, nieroperaties via de flank (lumbotomie) en catheterisaties via de lies. Indien de pijn ontstaat enkele maanden na de operatie is er mogelijk sprake van een zenuwknobbel (neuroom). Na tumor chirurgie moet men ook nog bedacht zijn op recidief tumor als oorzaak van de pijn. Bij pijn die onstaat aansluitend aan de operatie is een zenuw beknelling of zenuwletsel vaak de oorzaak.


incidentie

Naar schatting houdt 40% van alle patienten enige mate van pijn over. Bij 5 tot 10% is er sprake van ernstige pijn. De meeste studies hanteren daarbij een termijn van twee maanden aan om te spreken van aanhoudende pijn. Het is echter niet bekend welk percentage van de patienten na de tweede maand nog spontaan minder pijn krijgt. Het ontstaan van chronisch littekenpijn is sterk afhankelijk van de soort operatie (zie onderstaand tabel).

incidentie van chronisch littekenpijn

type operatie

percentage chronische pijn (%)

waarvan ernstig (%)

amputatie ledematen

30-80

5-10

longoperaties

5-65

10

borstamputaties

11-57

5-10

liesbreuk operaties

5-63

2-4

hartomleiding (CABG)

30-50

5-10

keizersnede

6-55

4

galblaasoperatie

3-50

?

sterilisatie (man)

0-37

?

kaakchirurgie

5-13

?
risicofactoren

Het is niet te voorpellen wie chronisch pijn zal ontwikkelen. Er zij echter wel factoren aan te wijzen die de kans op chronischiteit doen toenemen. Aanhoudende pijn komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen en bij jongeren meer dan bij ouderen. Bij recidief operaties komt het ook meer voor. Patienten die voor de operatie al meer dan een maand matige tot ernstige pijn hebben, lopen ook een risico op chronische pijn. Daarnaast lijkt er een erfelijke aanleg te bestaan voor chronische pijn en zijn er psychologische factoren die mee spelen, m.n. angst, depressie, neurose en catastroferen doen de kans op chroninsche pijn toenemen. 

Bij operaties met een hoog risico van zenuwletsel, ziet men vaker aanhoudende pijn. Patienten die ernstige pijn hebben onmiddelijk na de operatie hebben eveneens meer kans op chonische pijn. Tenslotte ziet men chronische pijn vaker als er aansluiten aan de operatie ook bestraal wordt en bij sommige soorten chemotherapie.

zenuwpijn

Er wordt vaak verondersteld dat de pijn die ontstaat na een operatie een vorm van zenuwpijn is. In die gevallen waar er daadwerkelijk een zenuw is doorgesneden is dit wel aan te tonen, maar in de meeste gevalleniis dit niet zo. Vaak ontbreken ook de klassieke symptomen van zenuwpijn als branderig gevoel, pijn bij aanraken, schietende pijn, tintelingen of doof gevoel. Desondanks is een proef behandeling met middelen tegen zenuwpijn zeer de moeite waard. Het succespercentage is verre van 100%, maar klassieke pijnstillers schieten meestal te kort.

therapie

Soms kan men zoeken naar de aanvoeende zenuw maar men kan ook het punt van de meeste pijn opsporen (punctum maximum) Dit kan ofwel door een Kenakort injectie ofwel door een gepulseerd RF-laesie behandeld worden. Als het pijnlijk gebied groter is dan enkel centimeters, kan wellicht beter gedacht worden aan toediening van dexamethason door middel van iontoforese.

Een nieuwe behandeling van zenuwpijn veroorzaakt door een operatie litteken is de Qutenza pleister. Dit zijn pleister met capsaicine (de actieve ingredient van spaanse pepers) die in zeer hoge dosering op de huid wordt aangebracht.

bijwerkingen:

Als bijwerkingen van de gebruikte medicijnen (Kenakort) kunnen bij de vrouw opvliegers optreden, en kan de menstruatie korte tijd verstoord worden. Mensen met suikerziekte die insuline gebruiken merken soms dat hun bloedsuikers een aantal dagen hoger zijn dan anders

Vragen?

Heeft u na het lezen nog vragen, dan kunt u deze bespreken met uw behandelend specia­list.

P.C. de Jong

De beste tijden om te bellen zijn:

maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 16:30: 0475-352770

 

 

 
© NIV Webhosting Swalmen - Laatste wijziging op 01-04-2013