Pijnpolikliniek.Info

 
 
 
                 patienten voorlichting            
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

DC Klinieken†Roermond
deze informatie is bestemd voor mensen die lijden aan fibromyalgie

23†september 2011††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
www.pijnpolikliniek.info


Fibromyalgie (FM)is de naam die gegeven wordt aan een pijnsyndroom die gepaard gaat met chronisch pijn, verspreid over het lichaam, waarvoor geen andere verklaring voor te vinden is.†In 1990 kwam de Amerikaans College voor Rheumatologie met een classificatie, die de aandoeningen "fibromyalgie syndroom" en"chronic widespread pain" (CWP) definieerde. Voor de diagnose fibromyalgie was het van belang dat de pijn zowel in het linker als rechter helft van het lichaam aanwezig was en zowel boven als onder de gordel (minstgens drie kwadranten). Daarnaast werden een 18-tal drukpunten geÔdentificeerd die drukgevoelig konden zijn. De diagnose kon worden bevestigd als 11 van deze 18 punten positief drukpijnlijk waren.†

Behalve pijn gaat deze aandoening ook vaak gepaard met moeheid, slapeloosheid, angststoornissen en hoofdpijn. Met ziet het vaak ook in combinatie met het chronische vermoeidheidssyndroom (ME), prikkelbare darmsyndroom (IBS),†prikkelbare blaas (interstitiele cystitis), temporomandibulaire dysfunctie (kaakkop irritatie) en whiplash. Dit zijn allen pijnsydromen waar weinig tot geen lichamelijke afwijkingen bij te vinden zijn.


†††††††††††††††††††††††††††

†††††††††††††††††††††††††††††† fibromyalgie drukpunten (tender points)

Hoewel fibromyalgie ook weleens spierrheuma wordt genoemd, is het zeer de vraag of deze aandoening onder de rheumatologie valt of de pijngeneeskunde of de neurologie of zelfs de psychiatrie. Er wordt zelfs getwijfeld of het Łberhaupt bestaat, of dat het in werkelijkheid meerder ziektebeelden zijn die we nog niet goed begrijpen.

Vůůrkomen

FM komt veel vaker voordan vaak wordt gedacht. Uit een tiental studies die getracht hebben na te gaan hoevaak FM voorkomt blijkt dat het bij 1 to 5% van de vrouwen voorkomt en bij 0 to 1,5% van de mannen. Ziekteverzuim bij mensen die lijden aan FM ligt hoger dan bij mensen met andere pijnsyndromen.†

Een exacte oorzaak van fibromyalgie is niet aan te geven. Wel is bekend dat de symptomen vaak volgen op infectie ziekten als de ziekte van Lyme, dat ontstaat na de beet van een teek. Als de infectie chronisch wordt is men de teekbeet vaak allang vergeten, maar de chronische symptomen duren voort.

Symptomen

PatiŽnten met FM hebben meerdere wijd verspreidde pijnhaarden, die ook nog eens varieren in de tijd wat betreft de intensiteit van de pijn. Ze klagen vaak over ochtend stijfheid† en zwekking van gewrichten en ledematen, vergelijkbaar met rheumatische pijn. Verder gaat de pijn vaak gepaard met moeheid, futloosheid en slaapstoornissen. Soms kan ook de concentratie† de geheugen gestoord zijn.† Ook kunnen er maag/darm klachten en blaasklachten optreden.

Omdat de klachten vaak uitbundig worden beschreven en de objectiveerbare afwijkingen ontbreken, is het vaak zo dat patiŽnten het gevoel krijgen dat ze niet serieus worden genomen.†

Er zijn geen beeldvormende technieken die de diagnose kunnen bevestigen of uitsluiten. Ook is er geen bloedonderzoek, die je verder helpt.†Het aftasten van de†18 drukpunten†is de meest betrouwbare methode om de diagnose te stellen, maar ook deze laat je vaak in de steek. Bij ruim 6% van de FM patiŽnten komt het in de familie voor.†

De nieuwe, diagnostische criteria voor fibromyalgie

Voor het stellen van de diagnose fibromyalgie moet worden voldaan aan alle 3 voorwaarden:


Tot voor enkele jaren was de behandeling van FM ondankbaar omdat de meeste behandelingen niet effectief waren. Daar is ondertussen wel enige verbetering in gekomen.†

Het doel van de behandeling van FM is behalve het verminderen van de pijn en aanverwante symptomen, ook het verbeteren van het functioneren en de qualiteit van het leven. Een genezing is niet mogelijk. Het leren omgaan met de pijn en het accepteren van de symptomen en de beperkingen, kan al een belangrijke stap in de goede richting zijn. Ook het leren beheersen van de stress (stress management) is belangrijk.

Er zijn inmiddels een aantal medicamenten waarvan de effectiviteit is aangetoond. Er moet wel een kanttekening geplaatst worden dat deze middelen bepaald niet zonder bijwerkingen zijn en dat de effectiviteit doorgaans beperkt is tot een verlichting van de pijn en niet meer dan dat. In veel gevallen ervaart de patient een pijnreductie van 25-50%.

Er is inmiddels sterke bewijsvoering voor de volgende middelen:

amitriptyline (Tryptizol)††††††††††††† 10-50 mg per 24 uur
duloxetine†(Cymbalta)††††††††††††††††30-60 mg per 24 uur
pregabalin (Lyrica)†††††††††††††††††††† 150†- 600 mg per 24 uur
gabapentine (Neurontin)††††††††††††1200 - 2400 mg per†24 uur


Al met al is het resultaat van de behandeling met medicamenten niet erg rooskleurig. De voordelen van de medicamenten wegen lang niet altijd op tegen de nadelen.

prognose

Zoals u uit het bovenstaande hebt kunnen vernemen, is de prognose van FM vaak matig. Het is vaak wel mogelijk de klachten terug te brengen tot een draaglijk niveau, maar een echte genezing is meestal niet mogelijk.

Voor aanvullende informatie en patienten contact: Huubs fibromyalgie site


vragen?
Deze kan U het beste stellen aan U behandelende specialist.

  1. Pijn en andere symptomen zijn op een min of meer gelijkblijvend niveau al gedurende minimaal drie maanden aanwezig.
  2. Er is geen andere ziekte die de pijn verklaart.
  3. De fibromyalgiescore (de optelling van de pijnscore en de symptoomscore) is minimaal 12, de pijnscore is minimaal 3 en de symptoomscore is minimaal 5.

De pijnscore

Er wordt genoteerd in welke 19 gebieden van het lichaam sprake was van pijn gedurende de afgelopen week (voor elk pijnlijk gebied een score van 1). Iemand met pijn in vier gebieden van het lichaam, heeft dus een pijnscore van 4. De volgende 19 gebieden tellen mee in de score: borst, bulk, bovenrug, onderrug, nek en zowel de linker als rechter schoudergordel, bovenarm, onderarm, heup-bil gebied, bovenbeen, onderbeen en kaak. De laagst mogelijke pijnscore is 0 en de hoogst mogelijke score is 19.

De symptoomscore

Er wordt voor elk van de drie onderstaande symptomen genoteerd hoe erg het symptoom was gedurende de afgelopen week
- moeheid
- niet uitgerust ontwaken
- moeite met nadenken en concentreren

Elke symptoom krijg teen score als volgt:
0 = geen probleem
1 = lichte of milde problemen, meestal mild of met tussenpozen
2 = matige tot aanzienlijke problemen die vaak aanwezig zijn en/of van aanzienlijk niveau
3 = ernstig: ingrijpende, continue, het leven verstorende problemen.

Verder wordt nagegaan hoeveel extra symptomen iemand heeft. Daarbij wordt een lijst gebruikt met 42 voornamelijk lichamelijke symptomen, zoals een prikkelbare darm, blaasklachten, hoofdpijn of droge ogen.
0 = geen symptomen
1 = weinig symptomen
2 = aanzienlijk aantal symptomen
3 = veel symptomen

De symptoomscore is de som van de ernst van de drie symptomen (moeheid, niet uitgerust ontwaken en moeite met nadenken en concentreren) plus het aantal extra symptomen. Als iemand bijvoorbeeld erge moeheid heeft (score 3), matige tot aanzienlijke problemen voor wat betreft niet uitgerust ontwaken (score 2), geen problemen met nadenken en concentreren (score 0) en veel extra symptomen (score 3), dan is de symptoomscore 8.

De fibromyalgiescore

De fibromyalgiescore ontstaat door de pijnscore en de symptoomscore op te tellen. De fibromyalgiescore loopt van 0 (geen enkel symptoom van fibromyalgie) tot en met 31 (heel erge fibromyalgie).


behandeling

De beste tijden om te bellen zijn:

Maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur:†tel. 0475-3352772

P.C. de Jong


 
© NIV Webhosting Swalmen - Laatste wijziging op 10-03-2016