Pijnpolikliniek.Info

 
 
 
                 patienten voorlichting            
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

www.pijnpolikliniek.info                                       5 februari 2011 

Deze folder is bestemd voor patiënten die in aanmerking komen voor een:


RF-behandeling van het ganglion cervicale superius

Inleiding

Dit ganglion (zenuwknooppunt) kan betrokken zijn bij diverse vormen van hoofdpijn en aangezichtspijn. Vooral pijn syndromen die gepaard gaan met tranen, oorsuizen en snotteren komen hiervoor in aanmerking omdat het om een zogenaamde sympathische ganglion gaat. Het sympathisch zenuwstelsel is betrokken bij organen en bloedvaten.

plaatje uit "Gray's Anatomy"

Werkwijze

Soms wordt eerst een proefblok gedaan waarbij eerst plaatselijke verdoving wordt toegediend. Als dit ganglion betrokken is bij de pijn geleiding van Uw pijn, dan zal de pijn gedurende enkele uren minder worden. Op grond daarvan kan een “definitieve” behandeling gedaan worden. Definitief is daarbij wel betrekkelijk. Hierbij wordt de zenuw behandeld met RF-stroom waarbij een temperatuur wordt ontwikkeld van 80 graden, waardoor de zenuw niet meer goed in staat is om het pijnsignaal door te geven.

De benadering is vanuit de zijkant van de hals. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Röntgen doorlichting om de naald nauwkeurig te plaatsen. De juist lokalisatie wordt met behulp van stroom testjes bevestigd.

Prognose

De prognose is erg wisselend, van helemaal geen effect tot blijvend effect. De meest patiënten ervaren een gedeeltelijk effect maar deze is niet altijd blijvend. Bij een gunstig effect kan de behandeling zo nodig herhaald worden.

Bijwerkingen

In een aantal gevallen treedt na de behandeling napijn op. Deze napijn kan enkele weken aan­houden, maar verdwijnt vrijwel altijd weer. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen (b.v. parace­tamol of tramadol vol­gens bijsluiter), of in overleg met uw huisarts of specialist om een andere pijnstiller vragen. 

Resultaat

Hoewel sommige patiënten meteen verbetering merken, kan pas na enkele weken het resultaat van de behandeling be­oordeeld worden. In een aantal gevallen is het nodig de be­han­de­ling te herhalen. Soms is een ander aanvullende behande­ling nood­zakelijk.

Let op!

U komt in rugligging te liggen. De behandeling duurt 10  minuten. Meestal volstaat plaatselijke verdoving.  Na de behandeling kan u vrij snel naar huis (30-60 minuten). De poliklinische controle vindt doorgaans na drie maanden plaats. Deze afspraak wordt op de afdeling dagopname voor u gemaakt.

1.  Informeert u ons voor de behandeling bij een (eventuele) zwangerschap.

2.  Na de behandeling mag u dezelfde dag niet actief aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt.

3. Indien u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt (zoals Sintrom, Marcoumar of Acenocoumarol) waarvoor controle bij de thrombose­ dienst noodzakelijk is, dient dit vier tot zeven dagen tevoren gestaakt te worden. Er wordt bij opname bloed geprikt om na te gaan of het voldoende is uitgewerkt.

4.   Informeert u ons indien u allergisch bent voor Röntgen contrastmiddelen.

 

Vragen?

Heeft u na het lezen nog vragen, dan kunt u deze bespreken met uw behandelend specia­list.

 

P.C. de Jong

 
© NIV Webhosting Swalmen - Laatste wijziging op 03-03-2015